Yi Zheng

Yi
Zheng
郑毅

Email: 

zhengyi1@shanghaitech.edu.cn

Room Number: 

1D-204

Advisor: 

Boris Houska